BIV in praktijk: beoordelen en ontwerpen van bestuurlijke informatieverzorging voor studie en beroep

Nieuwe uitgave!
€ 73,50
Artikelnummer: ISBN 978-94-90957-21-6

BIV in praktijk behandelt in vier delen het beoordelen en ontwerpen van de bestuurlijke informatieverzorging voor de meest voorkomende processen en typen organisaties. 

Door middel van het gebruik van onderzoeksresultaten krijgt de gebruiker een beeld van de praktijk van de toepassing van de basisconcepten van het vak bestuurlijke informatieverzorging dat tegenwoordig door de CEA ook wordt aangeduid als ICAIS (Internal Control & Accounting Information Systems). 

363 pagina's

BIV in praktijk behandelt in vier delen het beoordelen en ontwerpen van de bestuurlijke informatieverzorging voor de meest voorkomende processen en typen organisaties.
In het eerste deel worden kort de belangrijke basisconcepten behandeld zoals het tolmodel, de maatregelen van interne controle, het interne betrouwbaarheidssysteem, het COSO Internal Control Framework en het model van Simons. In dit deel behandelt de auteur eveneens de gevolgen van de nieuwe duurzaamheidsregelgeving voor de interne beheersing en bestuurlijke informatieverzorging. De praktische insteek van het boek blijkt uit de in het tweede deel opgenomen methodiek voor het uitvoeren van een onderzoek naar de bestuurlijke informatieverzorging bij een organisatie. Hier worden zaken behandeld zoals de probleemanalyse, het houden van interviews en het maken van processchema’s. In het derde en vierde deel wordt niet alleen aandacht besteed aan de risico’s, de maatregelen van interne controle en de managementinformatie voor de meest voorkomende processen en typen organisaties maar wordt ook voorzien in uitgebreide procesbeschrijvingen en processchema’s. Door middel van onderzoeksresultaten krijgt de gebruiker een beeld van de praktijk van de toepassing van de basisconcepten van het vak bestuurlijke informatieverzorging dat tegenwoordig door de CEA ook wordt aangeduid als ICAIS (Internal Control & Accounting Information Systems)

Jon Bergsma is verbonden aan de Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft diverse boeken op het gebied van bestuurlijke informatieverzorging geschreven en heeft een ruime ervaring in het hogere beroepsonderwijs. Naast het adviseren van organisaties over de inrichting van hun bestuurlijke informatieverzorging, houdt hij zich ook bezig met onderzoek naar de praktijk van interne controle.